Press

Noll tolerans

Noll tolerans

Johan Falk, en tidligere politimann i den nasjonale innsatsstyrken, blir trukket inn i et skuddrama i en bakgate på julaften. Han gjør en heroisk innsats, som blant annet redder livet til et barn, men blir senere trukket inn i en serie av marerittepisoder som fører til at han selv blir anmeldt. Han ser ingen annen utvei enn å flykte. Han tar loven i egne hender i jakten på sannheten og blir dermed etterlyst og jaget av sine egne kollegaer.

Bilder

Noll tolerans

Månedens program

Endringer i vår tv-tablå

Oppgi din e-post dersom du ønsker varslinger ved endringer i tv-tablåene

An error occurred, please try again.

Instruksjoner har blitt sendt!

Premierer i June

Aktuelle serier

Øvrige filmer